מה מצפים מילדי גן חובה על סף כניסתם לכיתה א?

מוכנות לכיתה א: איך נדע אם הילד אכן בשל ומוכן למעבר מהגן לכיתה א? קריטריונים להערכת הבשלות והמוכנות של הילד לכיתה א בתחומי ההתפתחות השונים.

מיומנויות וכישורים מרכזיים בתחומי ההתפתחות השונים:

ניתן להשוות את 4 תחומי ההתפתחות לארבעה גלגלים של מכונית המקיימים יחסי גומלין ביניהם ומשפיעים על איכות הנהיגה וההתקדמות שלה.

מה כולל כל גלגל? כיצד נדע אם תקין הוא או שמא חסר בו "אוויר"?

שאלה זו מעסיקה אנשי מקצוע, מחנכים והורים רבים במיוחד שעה שהילד נמצא על סף מעבר ל"שלב הבא" כמו מעבר מגן טרום חובה לגן חובה או מעבר מגן חובה לכיתה א. רבים שואלים למשל מה בעצם נדרש מהילד לקראת כניסתו לכיתה א? על סמך מה נחליט ונעריך את רמת התפקוד שלו? ואולי הוא מתקשה או צובר פערים שמצריכים התערבות ועזרה מקצועית?

הנה רשימה חלקית של ידע, מיומנויות וכישורים רלוונטיים לכל אחד מתחומי ההתפתחות שהילד יזדקק להם עם כניסתו לבית הספר:

בשלות לכיתה א בתחום ההתפתחות הרגשית:

 • זהות אישית מגובשת הכוללת דימוי עצמי, ביטחון עצמי, תחושת מסוגלות ואמונה של הילד ביכולתו להצליח.
 • רמת שביעות הרצון של הילד מעצמו, מצב רוח יציב ותגובות תואמות לסיטואציה.
 • יכולת לזהות, לעבד ולבטא רגשות וצרכים אישיים בד בבד עם יכולת לפתור בעיות יומיומיות, לבקש ולקבל עזרה מהזולת.
 • פתיחות והנאה מהתנסויות יחד עם מוטיבציה ללמידה תוך ניסוי וטעייה (לעומת התנגדות, הימנעות וחשש גבוה מכישלון).
 • עצמאות ושליטת בהרגלים יומיומיים (אכילה, ניקיון, עשיית צרכים, לבוש...), יכולת להעסיק את עצמו באופן עצמאי, נכונות להתרחק ולהיפרד מדמויות משמעותיות.
 • סף תסכול להתמודד עם מצבי קושי, הפסד, כישלון ותסכול.
 • יכולת לדחות סיפוק, להתאפק, לתכנן, לווסת ולשלוט בתגובות, ריסון ובקרה עצמית (לעומת תגובות אימפולסיביות ובלתי נשלטות).
 • יכולתו לקבל גבולות וליישם חוקי התנהגות מקובלים, להתמודד עם משמעת, עם הוראות חיצוניות ועם דמויות סמכותיות.
 • קצב הסתגלות ויכולת להתמודד עם מעברים ושינויים כמו דמויות בלתי מוכרות, סביבה פיזית חדשה, שינויים בסדר היום, תכנים ומקצועות חדשים כגון היכולת לעבור ממקצוע למקצוע או מפעילות חופשית בהפסקה למשימות מכוונות בשיעור, וכ"ו.
 • מידת המודעות של הילד למצבי סיכון ושיפוט מציאות תואם לסיטואציה.

בשלות לכיתה א בתחום ההתפתחות החברתית:

 • יכולת ליצור קשר עם בני גילו ולשמר את הקשר לאורך זמן.
 • יכולת ליהנות מחברה ולפתח אינטראקציות עם קבוצת השווים.
 • יכולת לוותר, לשתף פעולה ולפתח יחסי קח ותן הדדיים עם בני גילו.
 • רמת המשחק החופשי וגיוון המשחק הסוציו דרמטי.
 • שליטה והתמודדות עם משחקי חברה מובנים תוך הנאה מהמשחק לכשעצמו יחד עם הבנה של חוקי המשחק כמו שמירה על תור, ניצחון והפסד, יושרה, תחרות ועוד.
 • אקטיביות, יוזמה ומנהיגות לעומת הימנעות, פסיביות ואדישות.
 • יכולת לבטא אמפתיה, התחשבות ורגישות לרגשות ולצרכים של הזולת.

בשלות לכיתה א בתחום התחושה והמוטוריקה:

 • מערכת תחושה: חושים מפותחים שמאפשרים קליטה וזיהוי יעיל למגוון גירויים חיצוניים: ראיה - אבחנה חזותית וסף הרגישות לגירויים חזותיים, שמיעה - אבחנה שמיעתית וסף הרגישות לגירויים שמיעתיים, טעם וריח - התנסות במאכלים בעלי טעם, ריח ומרקם שונה, מגע ומישוש - הנאה / רתיעה ממגע אנושי ו/או ממגע עם חומרים שונים לרבות חומרים מלכלכים, צורך מוגבר בגירויים תחושתיים לעומת רתיעה וחשש מחשיפה לגירויים.
 • דפוס וקצב הלמידה: יכולת להתמיד ולסיים מטלות (לעומת קטיעות מרובות במהלך הפעילות), לומד עצמאי (לעומת תלות גבוהה במבוגר), יכולת לבצע מטלות ומשימות מכוונות בקצב שתואם לקבוצת השווים יחד עם יכולת לעמוד בלוח זמנים נתון וקבוע מראש (לעומת קצב איטי ומודעות ירודה למגבלת הזמן).
 • טווח קשב וריכוז: יכולת למקד קשב בקבוצה גדולה תוך התעלמות מגירויים מסיחים, יכולת למקד חשיבה ולהתמיד בפעילות לאורך זמן, לעומת מוסחות ואסוציאטיביות גבוהה, נטייה להתעייף בקלות, חוסר סבלנות וקושי במיקוד קשב וחשיבה.
 • מוטוריקה גסה: שליטה בתנועות ושרירים גסים, יציבה נכונה ושמירה על שיווי משקל במנחים שונים כולל בישיבה ליד שלחן, נשיאת משקל, ניתוק מהקרקע, ויסות כח, חציית קו האמצע של הגוף, תיאום בין שני צידי הגוף, שליטה בכדור ובמתקני חצר, ביצוע סדרת תנועות תוך שמירה על רצף וקצב קבועים.
 • מוטוריקה עדינה: שליטה בתנועות ושרירים עדינים של כף היד, דומיננטיות בשלה, שימוש יעיל ועקבי ביד העזר, תיאום עין - יד, תיאום בין שתי הידיים, הפרדת תנועות, חציית קו האמצע, ויסות כח, שליטה במיומנויות יסוד ובהרגלי עבודה כמו – תפעול חפצים, משחקי הרכבה, גזירה, הדבקה, צביעה, אחיזת עפרון, מתיחת קווים, העתקת צורות, וכ"ו.
 • תפיסה וזיכרון חזותיים: זיהוי תמונות וגירויים חזותיים, זיהוי שווה – שונה ויוצא דופן בדרגות קושי שונות (לוטו עם דמויות, עצמים, צבעים, צורות הנדסיות, קווים וצורות מופשטות), תפיסת השלם וחלקיו, משחקי זיכרון, הבחנה בין דמות ורקע, יכולת לבצע מעקב וסריקה שיטתית כמו – מעבר משורה לשורה או ממשבצת למשבצת, העתקת דגם מוחשי תלת ממדי ודו ממדי תוך הבחנה בפרטים עדינים ובכיוונים זהים, העתקת דגם על דף, העתקת קווים וצורות, זיהוי, העתקה וכתיבת השם הפרטי מזיכרון, השלמת רצף עם לפחות 4 איברים (מוחשי וגרפי), זיהוי, שיום, העתקה וכתיבה של ספרות חשבון ואותיות תוך שמירה על מנח וכיוון נכון של הסמל לצד גודל ורווח עקבי..
 • תפיסה וזיכרון שמיעתיים: מודעות לקצב, הבחנה בין מילים וצלילים דומים, זיכרון לטווח קצר ולטווח ארוך: יכולת לשלוף ולשחזר מידע קודם משיחות וסיפורים, יכולת לרכוש ולשלוף מילים ומושגים חדשים בהבעה חופשית ובהבעה מכוונת, חזרה על מילים של דקלומים ושירים, שליטה בסדרות קבועות כמו – ציר המספרים בטור עולה, בטור יורד וממספר שאינו 1, ימי השבוע, דקלום האותיות, רצף החגים, וכ"ו.

בשלות לכיתה א בתחום ההתפתחות השכלית:

 • מיומנויות חשיבה: זיכרון עבודה כולל זיכרון לטווח קצר ולטווח ארוך, יכולת אוריינות וידע כללי, הבנת שאלות והבנת הוראות, שימוש בידע קודם, יכולת מיון, הכללה, השוואה, הסקת מסקנות והפשטה, יצירתיות וגמישות מחשבתית (לעומת חזרתיות וקושי במעבר מנושא לנושא או מפעולה לפעולה), הבנת רצף של יחסי סיבה – תוצאה, ניבוי ותכלית, יכולת תכנון ובקרה עצמית, פתרון בעיות בחיי היום יום, הבחנה בין טפל לעיקר, יצירתיות, הבנה ושימוש בהומור, סקרנות, דמיון ומקוריות.
 • כישורי שפה: שימוש ספונטני ומכוון בתקשורת מילולית עם ילדים ומבוגרים (הבנה והבעה שפתית), מובנות הדיבור, היגוי עיצורים שונים, שטף הדיבור, אוצר מילים ומושגים (מושגי צבע, צורה, גודל, מרחב וזמן, מילות יחס, מילות שאלה ומילות קישור), יכולת תיאור, הטיית שמות עצם ופעלים על פי זמן – כמות ומין, דיבור בסוגי משפטים שונים – שלמים ונכונים מבחינה תחבירית, מודעות פונולוגית – חלוקת משפט למילים וחלוקת מילים להברות ולעיצורים, חרוזי מילים, זיהוי צליל פותח וסוגר של מילים, הבנת הקשר בין הצליל הפונטי לבין הסמל הגרפי שמייצג אותו.
 • חשבון וחשיבה כמותית: ספירה בטור עולה, בטור יורד וממספר שאינו 1, מניה, זיהוי, שיום וכתיבת ספרות, התאמת כמות לספרה, השוואת כמויות, חוק שימור כמות, מניפולציות של חיבור וחיסור בתחום העשרת הראשונה, שאלות מילוליות, מספר סודר, הבנת היחס בין הכמויות.
 • ציור: רמת הציור (שלב סכמתי), תכנון, גיוון התכנים, איכות הקו, שימוש במגוון צבעים.
הורה יקר: אם אתה מתלבט ולא יודע אם ילדך כבר בשל למעבר, שואל את עצמך אם אתה סתם בלחץ או שאכן ישנו פער, מוטב שתתייעץ עם מישהו שיכול לעזור לך לקבל החלטה שתיטיב עם הילד.

פרסומים נוספים:

המלצות לקוחות על כרמית אלון:
"כרמית טיפלה בביתי (הפרעות קשב) כשנה, מטרת הטיפול הייתה הכנה לכיתה א'. הגישה, החום ויכולת ההתמודדות עם ההתנגדויות היו מדהימים. חוויה טובה עברה עלינו עם כרמית, ממליץ בחום ובאהבה". ר. ה. (דירוג: 5 מתוך 5).
רועי
רועי

יצירת קשר

אני כאן כדי לסייע! תאמו פגישת תובנות עם כרמית אלון, ללא כל התחייבות מצידכם.