אוריינות בגיל הרך

מה זה בכלל אריינות? איזה תפקודים מצביעים על יכולת אוריינית? מדוע חשוב לפתח יכולת אוריינות ומה ניתן לעשות על מנת לפתח את היכולת האורינית?

מה זה בכלל אוריינות?

מקור המושג "אוריינות" לקוח מהמילה הארמית "בר אוריין" שפירושה אדם היודע לקרוא ב"אורייתא" – בתורה. במהלך השנים המונח קיבל משמעויות נרחבות וכיום הוא מתייחס למגוון תחומי דעת, כמו יכולת הבנה והבעה בשפה המדוברת ו/או הכתובה, "אוריינות מתמטית", "טכנולוגית", "דיגיטלית", "אקדמית", "חזותית" ועוד.

יכולת אוריינית מבטאת את כלל תפקודיו השפתיים של האדם ואת יכולתו לתקשר עם סביבתו. תפקודים אלה דורשים הבשלה של כל מערכות הגוף, תכלול חושי ובשלות בתחומי ההתפתחות הפיזית, השכלית, הרגשית והחברתית כאחד.

תהליך זה מורכב משלושה חלקים שמשפיעים ומזינים זה את זה:

 • קלט: קליטת הגירויים, המידע והמסרים החיצוניים בערוץ התחושתי, השמיעתי, החזותי והתנועתי.
 • עיבוד: תרגום, פירוש, ארגון ועיבוד מחדש של הגירויים המילוליים והבלתי מילוליים, הבנת המידע והמסרים החיצוניים בעזרת תהליכי חשיבה כמו זיכרון, מיון, הכללה, השוואה, הסקת מסקנות, הבחנה בין טפל לעיקר, הסמלה והפשטה.
 • פלט: יישום המיומנות ושימוש מעשי במידע, הבעה וביטוי מסרים באופן ברור ומאורגן תוך מודעות לצרכי הזולת - המאזין והמתבונן, שימוש ענייני ויעיל במגוון תגובות ואמצעי הבעה כמו שפה דבורה, הבעה בכתב, סמלים, דימויים, ייצוגים וסימנים מוסכמים, שפת גוף, אומנויות שונות, הומור, וכ"ו.

היכולת האוריינית כוללת אם כן את יכולת ההבעה בעל פה בד בבד עם הבנת הנשמע, וכן את יכולת ההבעה בכתב בד בבד עם הבנת הנקרא על רבדיה השונים.

מדוע חשוב לפתח אוריינות בגיל הרך?

יכולת אוריינית ירודה ו/או קשיים בתהליך הקלט, העיבוד והפלט עלולים לפגוע לא רק בפן הלימודי כבר בשלב רכישת הקריאה והכתיבה, אלא גם ביכולתו של הילד ליהנות, מאינטראקציות אנושיות עם בני גילו ועם מבוגרים ממנו, ליצור קשר, לתרום, להיתרם ולקחת חלק פעיל ביחסיו עם ילדים ומבוגרים כאחד.

הנה כמה דוגמאות נפוצות:

 • תגובות והיגדים בלתי רלוונטיים לסיטואציה החברתית יכולים להצביע על קשיים בקלט ובכך לחשוף את הילד לביטויי לעג, גיחוך וכעס מצד חברים, הורים, מחנכים וצוות הגן.
 • קושי בקלט, בעיבוד או בפלט יכול להקשות עליו להבין או ליישם סימנים מוסכמים במשחק חברתי - קבוצתי. התעלמות ו/או העדר שימוש בסימנים מוסכמים אלה יכולים לחשוף אותו לריחוק ודחייה חברתית.
 • קשיים במובנות הדיבור, בהבנת צרכי המאזין ובמיומנויות של שפה ודיבור כגון ארגון מילולי, מבנה המשפט או הטיית שמות עצם ופעלים יקשה על ילדים ומבוגרים לגייס סבלנות על מנת להתייחס, להקשיב לדבריו ולרדת לסוף דעתו. במקרים רבים הוא עלול להיחשף לתגובות זלזול, העדר הערכה והתעלמות מצרכיו אפילו בקרב גננות, מטפלים ואנשי חינוך.
 • קשיים במודעות הפונולוגית עלולים לעכב את רכישת הקריאה והכתיבה..
 • קושי בכישורי חשיבה הדורשים עיבוד וארגון מחדש של המידע יכול להתבטא בחוסר גמישות, חשש משינויים, חשיבה נוקשה וקושי במעבר מפעילות לפעילות או ממקצוע למקצוע. בפועל יתכן שהילד יעדיף להימנע מהתנסויות חדשות, יתנגד בעקביות להחליף תפקידים בפינת הבובות, יתקשה להבחין בין חוקים של תופסת גובה לעומת חוקים של תופסת צבעים או "יתקע" לבד על המגלשה שעה שכל החבורה עסוקה בבניית ארמון בארגז החול.

איך לפתח אוריינות בגיל הרך?

למעשה כל גירוי מילולי ובלתי מילולי, ספונטאני ומכוון, מוחשי או מופשט יכול לתרום לפיתוח אוריינות, קל וחומר כשהגירוי מלווה בתיווך ומהווה אתגר התפתחותי:

 • דיבור ספונטאני של הילד על נושא שמעניין אותו עשוי להתפתח לחיפוש מידע על אותו נושא בספרים ובאינטרנט.
 • שיחות ודיונים מכוונים יסיעו לילד להתנסות בהבנת הוראות ושאלות, בארגון מילולי ובהבעת רעיונות בצורה ברורה ועניינית.
 • בד בבד עם ההזדמנות להנאה ופורקן מהתנסויות בעבודות יצירה, במשחק סוציו דרמתי, במשחק חופשי ובמשחק מובנה, אמצעים אלה מזמנים שייח ספונטאני ופורה בין קבוצת השווים שחושף את הילד למגוון רעיונות יצירתיים, למבעים קצרים וארוכים, לשטף דיבור מהיר ולאוצר מילים חדש.
 • התנסויות במשימות מכוונות ובמגוון משחקים "דידקטיים" חושפות את הילד לאסטרטגיות שאותן הוא לומד ליישם ולהחליף תוך כדי תנועה.
 • מעקב, תצפית ותיאור של תופעות טבע ותהליכים שונים.
 • חשיפה לספרים ולסיפור בהמשכים.

כל אלה ועוד יכולים לשכלל מאד את יכולתו האוריינית של הילד.

4 מסקנות לסיום:

 • האוריינות על סוגיה השונים היא תהליך למידה מתמשך שמלווה את האדם משחר ילדותו ומתפתח לאורך כל חייו בלא הפסקה.
 • ליכולת האוריינית ישנה השפעה על כל תחומי ההתפתחות ועל מערכות היחסים של הילד והאדם הבוגר.
 • חשיפה לגירויים, העשרה ופיתוח יכולות מקדמים את רמת האוריינות של הילד. מנגד, חסך בגירויים, בתרגול ובתיווך עלולים להנמיך את רמת האוריינות ולפגוע בהישגיו הלימודיים והחברתיים.
 • קשיים ברכישת המיומנויות והתפקודים בתחומי ההתפתחות השונים מצביעים על קושי בתהליך הקלט - עיבוד - פלט. קשיים אלה עלולים לרמוז על עיכוב התפתחותי בגיל הרך ו/או על קשיים וליקויי למידה בגיל מבוגר יותר.

פרסומים נוספים:

המלצות לקוחות על כרמית אלון:
"התהליך שעברנו הפחית מאד את ההתנהגות שבגללה באנו להדרכה. למדנו איך להגיב וגם אם היא חוזרת זה כבר לא מה שהיה בעבר. למדנו איך להתמודד עם הקושי ולא להילחץ".
הורה לילד
הורה לילד

יצירת קשר

אני כאן כדי לסייע! תאמו פגישת תובנות עם כרמית אלון, ללא כל התחייבות מצידכם.