הורדת עזר של כרמית אלון

חרוזי מילים

חרודי מילים: לפניכם קלפים עם תמונות ושמות של עצמים שמסתיימים בצליל זהה. התמונות יכולות לשמש כקלפים למשחק זיכרון.

להורדת העזרלכל העזרים של כרמית אלון

יצירת קשר

אני כאן כדי לסייע! תאמו פגישת תובנות עם כרמית אלון, ללא כל התחייבות מצידכם.