גננת, סייעת ומה שביניהן: מדריך לגננת

מדריך לגננות, לסייעות ולצוות החינוכי בגן הילדים: לקט המלצות - על איך ומה כדאי לעשות כדי שהסייעת הפדגוגית תתרום ותשתף פעולה עם הגננת.

מערך היחסים שבין הסייעת לגננת:

גננת - האם והסייעת הפדגוגית הן שתי הדמויות הדומיננטיות בגן הילדים, וכמוהן כצוות מנהלים שמשמש מודל לחיקוי, ומשקף את תרבות הגן כ"ארגון".

מערך היחסים בין "צוות המנהלים" משפיע גם על הרווחה האישית של כל אחד מהם, וגם על הרווחה האישית של יתר החברים והלקוחות ב"ארגון" – גננת משלימה, סייעת משלימה, מפעילי חוגים, הורים, וכמובן על כל אחד מהילדים, ועל כולם יחד - כקבוצה.

במידה כזו או אחרת, כל חברי ה"ארגון" כקבוצה, וכל אחד מהם בנפרד, עוקבים ובוחנים כל העת את דפוסי התקשורת ואת מערך היחסים שבין הגננת לסייעת, את אופן קבלת ההחלטות, את מידת שיתוף הפעולה ביניהן, ואת סגנון ההתמודדות שלהן עם חילוקי דעות או עם בעיות שצצות. יתרה מכך: בסופו של דבר כל אלה מעצבים גם את האווירה ואת האקלים החינוכי שישרור בגן.

איך היחסים האלה משפיעים על האווירה בגן?

כשהילדים מגלים שה"מנהלים" בעצמם מיישמים את הערכים שמנסים להקנות להם השכם והערב, אזי גוברים הסיכויים שגם הם יאמצו את המודל, ויישמו אותו בחיי היום יום. מנגד, פער גדול בין המצוי לרצוי, ו"נאה דורש נאה אינו מקיים", מוביל את הילדים ואת יתר חברי הצוות למסקנה המתבקשת, לפיה - יישום הערכים הללו הוא בגדר המלצה בלבד.

על סמך "ממצאי הבחינה" מגבשים הילדים את תפיסתם ביחס לערכים כמו כבוד הדדי, קבלת האחר, עזרה לזולת, סובלנות, נתינה, יושרה, אחריות אישית, וכ"ו. התפיסה הזו היא שמעצבת את התנהגותם בחיי היום יום.

נראה שישנו קשר הדוק בין דפוס היחסים שבין חברי הצוות לבין האווירה ששוררת בגן. ההקבלה שאנו מוצאים בהרבה גנים בין מערכות היחסים שמאפיינות את חברי הצוות - לבין מערכות היחסים שיוצרים הילדים, היא עדות לכך: בגנים בהם הגננת והסייעת משתפות פעולה, מפרגנות ועוזרות זו לזו, נמצא יותר שיתופי פעולה ועזרה מבורכת בין הילדים.

מנגד, בקלות נוכל לזהות את הגנים בהם הילדים מדברים ביניהם בצעקות, מזלזלים או מציקים זה לזה, שהרי "אורח לרגע רואה כל פגע".. במקרים רבים נגלה, שסגנון היחסים בין הילדים בגנים אלה אינו אלא חיקוי או העתק של סגנון היחסים הקיים בין הסייעת לגננת. דפוסי התקשורת והיחסים המתוחים בגנים אלה משרים אווירה של מתח ואי שקט, עד כי נדמה, שכל מנסה להיאבק על מקומו ו/או על תשומת הלב.

למרבה הצער אווירה מעין זו מחבלת ברווחה האישית של כל חברי ה"ארגון", בעשייה החינוכית, וגם במערכות היחסים החברתיים שמתפתחים בין ילדי הגן.

אז מה כדאי לעשות? הנה כמה המלצות:

 • פנו זמן ומקום לפגישה אישית עם הסייעת לפני פתיחת שנת הלימודים לצורך הכרות ותיאום צפיות. במהלך הפגישה הקפידו מאד על אווירה נינוחה ונעימה.
 • אפשרו לסייעת לשתף אתכם ברגשות ובחוויות מהחופשה. הקשיבו לה היטב, ולאחר מכן שתפו גם אתם במה שמתאים לכן.
 • עודדו את הסייעת לספר לכן על תפיסתה החינוכית: במה היא מאמינה? מה חשוב לה? מה היא אוהבת בתפקיד? מדוע בחרה לעסוק דווקא בתחום החינוך?
 • נסו לברר מה הם תחומי החוזק ותחומי הקושי של הסייעת: במה היא טובה? מה מצליח לה היטב? מה הכישורים שלה? במה היא יכולה לתרום? מה הניסיון וההכשרה שלה מנגד – בררו מה קשה לה, במה היא זקוקה לעזרה שלכן. הקיפידו על העצמה ומסר מעודד במיוחד שעה שהיא משתפת אתכן בקשיים ובחולשות שלה.
 • ספרו לסייעת על תפיסתכן החינוכית: במה אתן מאמינות? מה חשוב לכן להקנות לילדים? מדוע בחרתן בתחום החינוך? מה הניסיון, הרקע וההכשרה שצברתן?
 • ספרו לסייעת מה הם הכישורים ותחומי החוזק שלכן, וציינו גם אתן את תחומי הקושי שלכן: איזו עזרה הייתן שמחות לקבל ממנה?
 • הבהירו היטב שבטיחות הילדים, שלומם, טובתם והרווחה האישית שלהם עומדים בראש סדר העדיפויות. הגיעו להסכמה שעיקרון זה ינחה אתכן בכל מחלוקת, קושי או קונפליקט שיתעורר ביניכן.
 • הבהירו לסייעת שהקשר האישי והיחסים איתה חשובים לכן. הגיעו איתה להסכמה שבכל מקרה של אי הבנות שתיכן תנסו ליישב את הקונפליקט בשיחה גלויה - במסגרת פגישה אישית שתקבעו ביניכן. הבהירו שאין לערב גורמים אחרים, כמו נציגי הרשות, הפיקוח, ההורים, וכ"ו - לפני שמתקיימת ביניכן שיחה על הנושא, וכמובן שלא דנים על נושא המחלוקת בנוכחות הילדים ו/או ההורים.
 • הגדירו היטב את חלוקת התפקידים ביניכן, וזכרו להתייחס גם לתקשורת ולמערך היחסים בין חברי הצוות החינוכי לבין ההורים. למשל: מי, מתי וכיצד פונים להורים? מי מוסרת מידע אישי להורים? מי אחראית על קישוט הגן? מי מכינה חומרי יצירה, עורכת ומפנה את שולחנות העבודה? מי מסדרת ו/או מנקה, את מה מנקה, מתי ובאיזו תדירות מנקה, באיזה חומרים והיכן הם מאוחסנים? מי רוכשת ציוד, מצרכים, חומרי ניקוי וחומרי עבודה אחרים? - כל אלה הם לכאורה נושאים "שוליים", אך הבירור וההסכמה לגבי כל אחד מהם יכולים לחסוך הרבה מאד מחלוקות וויכוחים במהלך ההתנהלות השוטפת.
 • הקפידו לתאם צפיות גם לגבי מידת המעורבות של כל אחת מכן בפעילויות ותרחישים שונים מהווי הגן. למשל: עד כמה כל אחת מכן מעורבת ופעילה מבחינה לימודית – מקנה ידע, מחזקת הרגלים, עוזרת לילדים במשימות מכוונות, במשחקי חשיבה, יצירה, הקראת סיפור, וכ"ו, מי מכן עוזרת לילדים בלבוש, אוכל, ניקוי והחלפה במקרה של בריחת צרכים, וכ"ו.
 • סכמו ביניכן את הנהלים הקבועים והיומיומיים. למשל: שעות הנוכחות של שתיכן, אופן קבלת הילדים בבקר ובשעת הפיזור, שעת סגירת הגן, נוהל איחורים וחיסורים, סדר היום כולל סדר יום בימי ששי, מה מצופה שכל אחת מכן תעשה בזמן הפעילויות השונות, מי משגיחה על הילדים בחצר, אמצעי הקשר לעדכון והעברת מידע ביניכן, הכללים של שיחות אישיות בטלפון, נוהל זמני ארוחות ו"קופה קטנה" לצרכי הצוות, כללי עישון, נוהל נוכחות והיערכות לקראת ישיבות צוות, מסיבות, מפגשי הורים אישיים ואסיפות הורים.
 • לקראת סיום הפגישה עם הסייעת שאלו אותה מה עוד חשוב לה שתדעו עליה, ואם יש לה שאלות / בקשות נוספות. ספרו לה מה עוד חשוב לכן שתדע עליכן, וציינו בקשות מיוחדות שיש לכן ממנה.

ומה עם יתר חברי הצוות?

 • תזמנו פגישה אישית בין גננת האם לבין הגננת המשלימה במתכונת וברוח דומה לפגישה עם הסייעת.
 • ארגנו מפגש אישי ו/או קבוצתי עם כל אנשי הצוות לצורך הכרות ותיאום צפיות: גם הפעם הגדירו תפקידים, פרטו את דרכי התקשורת והעברת המידע, תכננו את תדירות הפגישות הקבוצתיות, המטרות והנושאים שיועלו בישיבות צוות.
 • בגנים הטיפוליים שבמסגרות החינוך המיוחד מומלץ לקבוע כבר בתחילת השנה תאריכים להגשת דו"חות, לישיבות צוות בנושא תל"א ולפגישות הורים לצורך דיווח ומסירת התכנית האישית.
 • הכינו דף קשר פנימי לכל אחד מחברי הצוות. ציינו בו את התפקיד, אמצעי הקשר, השעות וימי העבודה בהם כל אחד נוכח בגן.

ולסיום: ברגעים קשים זיכרו שזאת ממש לא בושה לבקש עזרה כי "גם לאנשים חזקים יש רגעים חלשים".

לשמחתנו היום כבר יש לנו ייעוץ חינוכי לגיל הרך, ודווקא גננות מקצועיות מרשות לעצמן להיעזר ביועצת חינוכית שמתמחה בגיל הרך.

בברכת שנת לימודים פורייה ומהנה ☺

פרסומים נוספים:

המלצות לקוחות על כרמית אלון:
"סוף - סוף מצאתי מישהי שמבינה בתחום. כל הזמן חיפשתי מישהו מקצועי שיבין על מה אני מדברת, שמכירה את המערכת וגם יודעת איך לעזור לילד. כולם אמרו לי להירגע, ושזה יעבור לו, וזה הטריף אותי עוד יותר. את לא מבינה כמה אני מצטערת שלא הכרתי אותך קודם".‍‍
הורה לילד
הורה לילד

יצירת קשר

אני כאן כדי לסייע! תאמו פגישת תובנות עם כרמית אלון, ללא כל התחייבות מצידכם.