הורדת עזר של כרמית אלון

מילים ותמונות על פי אות וצליל פותח

קלפים עם תמונות של עצמים שמתחילים באותו צליל, יחד עם קלפים שעליהם כתובה המילה שמייצגת את שם העצם המופיע בתמונה. לכל צליל ואות 7 קלפים.

להורדת העזרלכל העזרים של כרמית אלון

יצירת קשר

אני כאן כדי לסייע! תאמו פגישת תובנות עם כרמית אלון, ללא כל התחייבות מצידכם.