הורדת עזר של כרמית אלון

תל"א: תכנית לימודים אישית במסגרות החינוך המיוחד

תל"א בחינוך המיוחד: יכולות ומיומנויות מרכזיות בכל אחד מתחומי ההתפתחות, תיאור תחומי חוזק ותחומי קושי, מטרות, יעדים, אמצעים וכלים לקידום תפקודו של הילד בתחום שנבדק

להורדת העזרלכל העזרים של כרמית אלון

יצירת קשר

אני כאן כדי לסייע! תאמו פגישת תובנות עם כרמית אלון, ללא כל התחייבות מצידכם.