הורדת עזר של כרמית אלון

משחקי אצבעות ושירי משחק

שירי המשחק ושירי האצבעות קיימים בכל התרבויות, הם עוברים מדור לדור במשך אלפי שנים, והם תורמים לכל תחומי ההתפתחות.

להורדת העזרלכל העזרים של כרמית אלון

יצירת קשר

אני כאן כדי לסייע! תאמו פגישת תובנות עם כרמית אלון, ללא כל התחייבות מצידכם.