מוכנות לכיתה א לעומת בשלות לכיתה א'

מה זה מוכנות לכיתה א?

המונח הרווח "מוכנות לכיתה א" מתייחס ליכולתו של הילד לרכוש הרגלי למידה, ליישם מיומנויות, לבצע משימות מכוונות שלא הוא בחר בהן, לבטא ידע ויכולות באופן ענייני וממוקד, להתמודד עם מערכת חוקים נוקשה כמו ישיבה במנוחה במשך מספר שיעורים, מיקוד קשב וחשיבה תוך מעקב אחר דברי המורה, הבנה וביצוע הוראות חיצוניות תוך עמידה בלוח זמנים, שליטה במיומנויות גרפו – מוטוריות, ועוד. ראוי לציין שמרבית המטלות האקדמיות כמו – כתיבה, קריאה, העתקה מהלוח, ארגון הילקוט וכ"ו, דורשות בשלות ותכלול חושי המאפשר ביצוע יעיל של המשימות תוך אינטגרציה של מספר יכולות בו זמנית.  

ומה זה בשלות לכיתה א?

המונח "בשלות" מתאר תהליך הדרגתי של התקדמות משלב לשלב אשר משקף את רמת התפתחותו של הילד בתחום הרגשי, הפיזי, החברתי והשכלי.

לכל ילד יש קצב התפתחות והבשלה ייחודי משלו ממש כשם שלכל תבשיל יש קצב הבשלה משלו. לא ניתן להאיץ את קצב התפתחותו הטבעית של הפעוט ולזרז את שלב הישיבה, העמידה או ההליכה בכוחות עצמו. באותה מידה לא נוכל להאיץ את בשלות מערכות גופו ומוחו של הילד ללמידה אוריינית, שיטתית ואקדמית במידה ואלה טרם הבשילו לכך.

אז מה? אם בלאו הכי אי אפשר להאיץ את קצב ההבשלה של הילד אולי מיותר להשקיע ואין טעם להתאמץ כדי לחשוף את הילד לידע, להתנסויות וגירויים שונים?

חלילה וחס! העשרה והתנסויות מגוונות יעשירו את עולמו של הילד, יתרמו תרומה משמעותית לתפקודו וירחיבו את אופקיו כשם שמגוון המוצרים, טריותם ואיכותם ישפיעו על איכות התבשיל וטעמו. מנגד, חסך בידע ובהתנסויות יצמצם את עולמו של הילד ויפגע ביכולתו לפתח תחומי עניין, כישורי שפה וחשיבה, קשרים בין אישיים, ועוד. אם לרגע נשווה את הילד לסיר או לכלי בו אנחנו מכינים את התבשיל אזי החומרים שאנחנו מכניסים לסיר הם הידע וההתנסויות השונות שהילד נחשף אליהן. זמן הבישול שנדרש לכל תבשיל כמוהו כקצב ההבשלה של מערכות הגוף והוא משתנה מילד לילד. אופן הטיפול במוצרים השונים וצורת הבישול כמוה כאיכות הטיפול בילד: האווירה המשפחתית שהוא חי בה, דפוסי התקשורת, הגישה החינוכית ועוד.

מכאן נבין שהרווחה האישית והישגיו של ילד בשל עם ידע עולם מגוון וטווח רחב של התנסויות במרבית המקרים יהיו גבוהים יותר מהישגיו של ילד בשל הסובל מהזנחה או מחסך סביבתי מתמשך. ואולם, ילד שעדיין לא הבשיל למעבר לכיתה א עלול לחוות מצוקה ותסכול מתמשכים שיתבטאו בהעדר עניין, במוטיבציה נמוכה, בהתנגדות או בקושי לבטא את יכולותיו – למרות ידיעותיו וכישוריו המפותחים. 

המעבר ממסגרת גן הילדים למסגרת בית הספר דורש מהילד מידה גבוהה של עצמאות ואחריות אישית, שליטה במיומנויות יסוד לצד בשלות ללמידה שיטתית וממוקדת. גיל הכניסה לבית הספר נקבע על סמך ממצאים המוכיחים שלקראת גיל 6 מרבית הילדים בארץ ובעולם אכן רוכשים בשלות זו בתחומים השונים. עם זאת, כשם שישנו טווח נורמה רחב לגבי בקיעת שיניים, ישיבה או הליכה ישנו טווח נורמה רחב גם בנושא הבשלות לכיתה א': יש ילדים שיבשילו לפני גיל 6 ואחרים זקוקים לפרק זמן נוסף על מנת להבשיל ולהתמודד בהצלחה עם דרישות בית הספר.

לפי מה נחליט אם הילד מוכן למעבר?

בסיכומו של דבר יכולתו של הילד להתמודד בהצלחה עם המעבר מהגן לבית הספר מושפעת בעת ובעונה אחת גם ממידת המוכנות שלו ללמידה וגם מרמת בשלותו בתחומי ההתפתחות השונים. הבנה לקצב ההבשלה הייחודי שלו יחד עם תרגול המיומנויות הנדרשות והקנייה של הרגלי למידה יעילים יסייעו לו להסתגל ביתר קלות לאקלים בית הספר ולהתמודד בהצלחה עם מטלות לימודיות. 

ההחלטה אם להשאיר את הילד שנה נוספת בגן הילדים או להמליץ על כניסתו לכיתה א' מושפעת מהשילוב בין מידת בשלותו הפיזית, הרגשית, השכלית והחברתית לבין מידת המוכנות שלו ללמידה. ההערכה ניתנת על סמך שני צירים מרכזיים: האחד – עוצמת הפער בין רמת תפקודו של הילד לבין הרמה הממוצעת המצופה מילדי כיתה א', והשני – מספר התפקודים בתחומי ההתפתחות בהם מופיע פער, אם בכלל. 

בתוך כך, ראוי להזכיר את הילדים ב"קבוצת הסיכון" שתפקודם הכללי מצביע על קשיי למידה ופער משמעותי בין רמת תפקודם בפועל לבין הרמה המצופה מגילם באחד או יותר מתחומי ההתפתחות. קשיי הלמידה עלולים להצביע על לקות למידה שמשפיעה על תפקודו של הילד בין אם הוא בשל ובין אם אינו בשל למעבר. ילדים אלה זקוקים לתיווך ועזרה מקצועית של גננת משלבת – שי"ח או גננת טיפולית המתמחות בהוראה מתקנת ומקדמת על מנת להקנות להם כלים שיעזרו להם להתגבר על הקושי וימנעו החמרה של הפער.

כותביםהורה יקר! 

עזור לילדך להתקדם בקצב שלו!

אם משהו מדאיג אותך, אם אתה מתלבט ורוצה ייעוץ מקצועי

לכל שאלה או התלבטות אפשר להתייעץ איתי בטלפון 4300230 077

השאר כאן פרטים ואחזור אלייך במהרה