מטאפורה ככלי טיפולי בהתערבות הטיפולית

 מטאפורה ככלי טיפולי בעבודת היועץ החינוכי, המאמן האישי, המחנך וההורה

מה זה מטאפורה? 

מטאפורה על פי א. שושן היא "השאלה, העברה, שימוש במילה או בניב לא בהוראתם הפשוטה אלא בהוראה שאולה לשם יתר ציוריות. למשל: הקהל היה מחושמל מדברי הנואם".

המטאפורה מקשרת בין שתי קבוצות של מילים הלקוחות מעולם תוכן שונה. הקישור שומר על משמעותה המקורית של קבוצת מילים אחת, ובה בעת נותן לקבוצה השנייה משמעות נוספת, שונה וחדשה מעיקרה, לאו דווקא מילולית. הקישור הלשוני ופעולת הגומלין הנוצרים בין שני חלקיה של המשוואה יוצרים מרכיב שונה המעניק להיגדים משמעות חדשה. המשמעות שנוצרת יכולה לעורר הפתעה, התרגשות, עניין, נקודת מבט חדשה.

הסמל שבמטאפורה יכול להעביר מספר מסרים ותכנים בו זמנית ובכך לשמש גשר בין הידוע לבלתי ידוע, בין הגלוי לסמוי. כך לדוגמא, יכולה המטאפורה להביא למודעות תכנים רגשיים חבויים כגון: זיכרונות ילדות, תחושות מוכרות, אסוציאציות וכ"ו.

מטאפורה כאמצעי כניסה לעולמו של המטופל

אמנות הטיפול על פלגיו וסוגיו השונים מבוססת על הקשר האישי בין המטפל למטופל ועל השפה המשותפת הנרקמת ביניהם. הבנת החוויה והתפיסה הסובייקטיבית של המטופל היא השאיפה והאתגר של כל מטפל.

המטאפורה מדובבת את המטופל לעקוף את מחסום המילים ולחשוף תכנים מחייו. תהליך זה מלווה לרוב בהשלכה ובביטוי ספונטני של חוויות ומצבי לחץ, קושי, כאב, חולשה, מצוקה, וכ"ו. עצם השיתוף גורם להקלה ומאפשר למטופל להשתחרר ממגבלות הז'רגון האוטומטי שלו, להרחיב את "כרטיס הביקור" והצגת ה"אני" הראשונית, לפרוץ את התווית המוכרת והשגורה בפיו ולחוות את מצבו מנקודת ראות חדשה. זאת ועוד: ייצוג מטאפורי של הקושי או המצב הבעייתי מאפשר למטופל להביט בקושי ממרחק, לגעת בו ולשחק בו בדרך חדשה. הקושי או הבעיה הופכים למעין תמונה, יצירה בפני עצמה, והדבר מאפשר לו להשתחרר מהמציאות הממשית ועם זאת, לתת ביטוי לתפיסתו הסובייקטיבית. המטאפורה מסייעת לו לצאת למסע אל עצמו תוך מעבר גמיש ממצב מצוי למצב רצוי, מכאן ועכשיו – לאז ושם, וההיפך.

עמוס צור ("האם אתה מכיר את ארגז הכלים שלך?", שיחות, 1993, כרך ח' 1) מציין שהשימוש במטאפורות יעיל שעה שהמטופל מתקשה בהבעה מילולית, מקמץ במילים, שומר על שתיקתו, נמצא במצב של תקיעות, התנגדות או מבטא נטייה לשכלתנות יתרה. בעזרת המטאפורה המטופל מופנה לערוצי הבעה ופורקן אחרים מאלה שהוא מורגל בהם, ואלה מזמנים התנסות חדשה תוך שחרור מדפוסי חשיבה קבועים ונוקשים. ההתנסות הבלתי מוכרת עשויה לסייע בעקיפת מנגנוני ההגנה שניצבו עד כה כמחסומים, ולהעלות למודעות תחושות שקודם לכן לא היה מודע להן.

השיתוף והשחרור שחווה המטופל מקדם את המודעות העצמית שלו ובה בעת הוא פותח למטפל צוהר אל עולמו הפנימי של המטופל. הסמלים והדימויים השונים יוצרים ביניהם שפה פרטית המבוססת על קוד סודי וייחודי שעשוי ללוות את המטופל גם מחוץ לחדר הטיפול.

עקרונות השימוש במטאפורה בעבודה הטיפולית

 • ההקבלה והמעבר מהשפה המטאפורית למציאות של הנועץ מחייבת זהירות ורגישות גבוהה של המטפל. יש לכבד את הקצב האישי של כל נועץ, את מאגר הכוחות הנפשיים שהוא מצויד בהם, ואת נסיבות חייו. מכל מקום, אין להאיץ בנועץ לבצע שינויים – בטרם הבשיל לכך. לפיכך, השימוש בכלי ייעשה באופן הדרגתי, מהקל לכבד, ובהתאם לתכנים, למידת הפתיחות והנכונות של הנועץ.
 • ההחלטה להשתמש במטאפורה ככלי טיפולי דורשת מהמטפל להבהיר למטופל את דרך העבודה ואת "כללי המשחק" של החשיבה המטאפורית.  
 • אווירה רגועה, תרגילי הרפיה ודמיון מודרך עשויים להיות שלב מקדים המסייע בכניסה לשפה המטאפורית.
 • במקרים רבים המטאפורות והדימויים השונים תורמים לבדיקה מחודשת של היבטים קוטביים שתיאוריית הגשטלט מייחסת להם חשיבות רבה. בדיקה זו יכולה לכלול ביטויים כמו רצוי ומצוי, תפיסה שלילית ותפיסה וחיובית, תפקיד ילד ותפקיד הורה / מבוגר, רגשות מועדפים ופחות מועדפים, דחוי ואהוד וכ"ו.
 • פתיחות וגמישות מרבית, עשויים לאפשר לנועץ להחליף מטאפורה אחת באחרת, להחליף תפקידים או לשנות את יחסי הגומלין בין המטאפורות השונות, וכ"ו.
 • לקראת סיום ההתנסות בשפת הסמלים והדימויים ו\או בדמיון מודרך יש לוודא שהנועץ חוזר למציאות העכשווית, לחדר, למפגש הטיפולי ולנסיבות הממשיות כאן ועכשיו.

סכנות, מגבלות והמלצותמטאפורה ככלי טיפולי בהתערבות הטיפולית

 • השימוש במטאפורה, בדימויים ובסמלים, כרוך לעיתים בתהליך הרפיה ו\או בדמיון מודרך, תוך חשיפת תכנים רגשיים שעלולים לגרום לבלבול, להצפה ולסערת רגשות. לפיכך, המטפל, היועץ, המדריך או המאמן האישי נדרשים ליישם את כללי האתיקה ועקרונות היסוד של הברית הטיפולית, לגלות ערנות ורגישות גבוהה ולהימנע משימוש בדרכים מניפולטיביות.
 • לעתים קרובות היחיד מתקשה להתמודד באופן ישיר עם מציאות קשה ולא אחת הוא נוטה לעשות שימוש יתר בדמיון ו\או במטאפורות. נטייה זו עלולה לצמצם את יכולת ההתמודדות שלו עם המציאות תוך חיפוש פתרונות לא מציאותיים לבעיות אמיתיות. מצב זה עלול לגרום לעמימות וטשטוש בין דמיון למציאות.
 • השימוש בדמיון ובמטאפורות עשוי לתרום להתפתחות מהירה בטיפול, ואולם, ההתקדמות  עלולה ליצור אצל הנועץ רושם מוטעה שמדובר בקסמים וניתן לפתור את הבעיות במהירות ובלא מאמץ. סכנה זו גוברת בתהליכים קצרי מועד מטבעם כמו אימון אישי והדרכת הורים.
 • בדומה לשימוש בהומור גם השימוש במטאפורות אינו בהכרח מתאים לכל נועץ. על היועץ לבחון, לשקול ולהתאים לכל נועץ את ה"מפתח" הנכון מתוך מבחר הכלים העומדים לרשותו. הכלים נועדו לסייע ליועץ או למאמן האישי בעבודתו, ועם זאת, מה שטוב לאחד לאו דווקא טוב לאחר. לעיתים, כלי מסוים עשוי להתאים למתאמן בתקופה או בשלב מסוים בחייו, ובתקופה אחרת אותו נועץ עצמו יתקשה לעשות שימוש יעיל בכלי שהועיל לו בעבר.
 • כאשר הנועץ בוחר במטאפורה ו"נכנס" אליה, היועץ נדרש לגלות ערנות, לעודד יצירתיות  וחיפוש משאבים פנימיים על מנת שהנועץ יפיק מההתנסות את המרב. גישה זו עשויה להבהיר לנועץ שהיועץ אמנם מספק לו מסגרת וכלים אך עליו מוטלת האחריות למלא את המסגרת בתכנים ולעשות שימוש מושכל בכלים השונים. 
 • המאמן האישי, היועץ החינוכי והמטפל נדרשים להיות בקיאים, לגלות ביטחון ולהכיר את הטכניקות והכלים שאותם הם מציגים על מנת שהנועצים יוכלו לשתף פעולה מתוך תחושת ביטחון שהם "בידיים טובות".

מאמנת מוסמכת

קרא עוד:

דוגמאות לשימוש במטפורה ככלי טיפולי 

לחץ כאן כדי להשאיר פרטים, להגיב, לשאול, לבקש.. 

וכאן כדי לדעת במה אוכל לעזור לכם 

ו.. – כן: אפשר גם לקבל ייעוץ אישי בטלפון 4300230 077