אקלים חינוכי ואווירה בבית, בגן ובכיתה (חלק ג)

המשך מפתח לעיצוב אקלים חינוכי מיטבי ולבדיקת האווירה המשפחתית

בבית, בגן הילדים ובכיתה (הערכים מסודרים על פי סדר האלף בית)

קריטריונים להערכת האקלים החינוכי אקלים חינוכי מיטיב ומקדם אקלים חינוכי מעכב ומזיק
משוב וחיזוקים עידוד, ביקורת
 • הדמות המובילה מחפשת את "חצי הכוס המלאה", מעודדת ומעצימה את האחר, מאתגרת אותו לבטא את הטוב שבו. היא ממוקדת בנכונות להתאמץ, מקדמת את הדימוי העצמי, נוטעת תחושת מסוגלות וביטחון עצמי.
 • המנהיג מכיר בטעויות שהוא עצמו עושה, מסיק מסקנות, מפיק לקחים ומתנצל כשטועה.
 • ניתן משוב ענייני וממוקד שנועד לאתגר את האחר להתקדם לשלב הבא בתהליך ההתפתחות שלו.
 • הדמות המובילה ממוקדת בחצי הכוס הריקה. לרוב היא אינה מספיק מרוצה מחוסר המושלמות שקיימת סביבה ולכן היא שמה לב ומבקרת כל שגיאה וטעות.
 • ישנו שימוש בסנקציות ועונשים שבמקרים רבים אינם רלוונטיים ואינם התוצאה הטבעית של המעשה.
 • לדמות המובילה חסרים ידע וכלים מקצועיים שיכולים לסייע לה בתיווך המטלות ובהתמודדות עם חניכים בעלי צרכים מיוחדים.
 נתינה ועזרה לזולת
 • המנהיג נותן מעצמו בלא תנאי ובלי התחשבנות קטנונית או "פנקסנות" מעיקה ומייגעת.
 • המנהיג מעודד הבנה שכולנו עוזרים ובה בעת נעזרים זה בזה, תורמים וגם נתרמים זה מזה.
 • מי שבוחר לעזור ולתת מעצמו יודע שגם הוא יזכה לקבל את העזרה כשיזדקק לה.
 • העזרה והנתינה נמדדות ומחושבות בחשבון עובר ושב חד סטרי או דו סטרי.
 • ישנו מסר סמוי שהנזקק לעזרה הוא חלש וחסר יכולת. החברים נזהרים מלבקש עזרה, נפגעים ולעיתים גם דוחים אותה בכעס מחשש שיהיו חשופים ללעג ודחיה חברתית.
קשב ודפוסי תקשורת
 • ישנו מגוון רחב של ערוצי הידברות ואמצעים ליצירת קשר.
 • המנהיג זמין, קשוב ונמצא בקשר אישי עם השותפים, החניכים וההורים.
 • המנהיג מסייע לחברי הצוות ולחניכים לשכלל את מיומנויות הקשב שלהם.
 • ישנו דיבור ישיר, פתוח, גלוי וזורם.
 • ישנה הקפדה על שפה מנומסת ובלתי פוגענית לצד תרבות דיבור בטון נעים, רגוע ומכבד גם במצבים של אי הבנה, חילוקי דעות וקונפליקטים.
 • נושאים רגישים ועניינים "לא סגורים" מתבררים בפגישה מסודרת ולא במהלך העבודה השוטפת עם החניכים, לא בנוכחות קהל זר ולא על רגל אחת בשיחות מזדמנות וחפוזות.
 • ערוצי התקשורת מוגבלים ואינם זמינים דיים.
 • המנהיג חסר סבלנות, אינו פנוי ו/או אינו מצליח ליישם מיומנויות של קשב פעיל ומקדם.
 • סגנון הדיבור של המנהיג, הטון או האינטונציה שלו מרחיקים ויוצרים חסמים בתקשורת ישירה איתו.
 • תרבות הדיבור כוללת דיבור קולני, צעקות, הטחות אשמה, משפטי תנאי והתפרצויות כעס.
 • בירור הנושאים והעניינים ה"לא סגורים" נעשה כבדרך אגב, בשעת לחץ או תוך כדי העבודה השוטפת – "מעל הראש" של החניכים, לעיתים בנוכחות הורים או אנשים שאינם קשורים לנושא.
תחרות
 • הערכת התוצרים וההישגים של כל אחד היא בהשוואה להישגים הקודמים שלו עצמו ולא ביחס לאחרים.
 • המשוב ממוקד במוטיבציה ובמאמץ שהושקע יותר מאשר בתוצר או בתוצאה הסופית שהתקבלה.
 • קיימת הקפדה על אכיפת "חוקי משחק הוגנים" המאפשרים הזדמנות שווה לכל אחד.
 • המנהיג מאפשר למידה תוך ניסוי וטעייה, נותן אשראי לשגיאות אנושיות ואף רואה בהן הזדמנות ללמידה והבנת חוקי החיים.

ילדים

 • תחרות גבוהה לצד נטייה למדוד, לדרג ולהשוות את ההישגים והתוצרים של היחיד לאלה של האחרים, שימוש רב במונחים "יותר" ו"הכי".
 • אווירה בה "כל הקודם זוכה" שגורמת לכולם "לחטוף" מהר והרבה ככל שניתן. כולם נמצאים בתחרות עם כולם על המשאבים החומריים והרגשיים, על תשומת הלב, על המקום המוגבל.

לקבלת ייעוץ ועזרה בעיצוב אקלים מיטבי

הקישו 4300230 077

או שלחו דוא"ל לכתובת

aloncarmit@gmail.com

ואחזור אליכם במהרה.