שפה ודיבור בגיל הרך

כמה מילים על שפה ודיבור בגיל הרך כותבים

השפה המילולית על רכיביה השונים מהווה אמצעי בסיסי להבעה, לחשיבה ולתקשורת בין אישית. תהליך רכישת השפה מתחיל בינקות המוקדמת והוא הולך ומשתכלל בד בבד עם ההתפתחות השכלית, המוטורית והרגשית.

שליטה בשפה הדבורה על מרכיביה השונים עשויה לתרום ללמידה אקדמית תוך קידום המוכנות לכיתה א ושיפור האוריינות. מנגד, קשיים ברכישת השפה הדבורה בגיל הרך עלולים לרמוז על קשיים ולקויות למידה שיכולים לבוא לביטוי כבר בשלב רכישת הקריאה והכתיבה. יתרה מכך: קשיים בהבעה ו/או בהבנת השפה עלולים לחשוף את הילד לתגובות כמו – "מה אמרת?", ללעג, לריחוק ולדחייה חברתית. תגובות אלה עלולות לעורר תסכול ולפגוע בדימוי העצמי של הילד, בד בבד עם הימנעות מביטוי חופשי, שימוש באלימות, מוטיבציה ירודה, ועוד. לפיכך מומלץ לפנות לעזרה מקצועית בכל גיל ובכל מקרה שמתעורר חשש ביחס לתפקוד השפתי של הילד.

מרכיבי השפה הדבורה

התפקוד השפתי נבדק על סמך רמת התפקוד ב – 5 רבדים מרכזיים שמרכיבים את השפות השונות. מרכיבים אלה מתפתחים בו זמנית והם משפיעים ומושפעים זה מזה תוך שהם מעצבים את יכולת ההבנה וההבעה המילולית.

  • רובד פרגמטי: היכולת הפרגמטית מתייחסת לחוקי השיח ולדפוסי התקשורת הבין אישית כגון יצירת קשר – עין, מחוות גוף והבעות פנים, יכולת קשב, מודעות לצורכי המאזין, תגובות רלוונטיות לתוכן המסר, וכ"ו.

קושי פרגמטי יכול להתבטא בקושי בהבנה ויישום של קודים ומוסכמות חברתיות, אינטראקציות חברתיות מועטות, קושי להשתתף בשיחה תוך לקיחת תפקיד של דובר ומאזין לסירוגין, הימנעות מיצירת קשר עין, מלל אסוציאטיבי ובלתי ענייני שאינו רלוונטי לסיטואציה, שימוש ב"שפה אישית" שאינה מובנת לזולת, הימנעות מהוספת "מידע מגשר" לטובת המאזין תוך התעלמות מצרכי המאזין, ועוד.

  • רובד פונולוגי: היכולת הפונולוגית מתייחסת להגאים ולחוקים על פיהם מצטרפים הצלילים הבודדים למילים שלמות. המודעות הפונולוגית כוללת יכולת לחלק משפט למילים בודדות, לחלק מילה להברות, לזהות צליל ראשון, שני, שלישי… ואחרון של מילה בודדת, לצרף סדרה של צלילים בודדים למילה שלמה, לזהות ולהפיק חרוזי מילים.

קושי ברובד הפונולוגי יכול להתבטא בקשיי היגוי של צלילים, שינוי צליל לצליל אחר, החלפת סדר הצלילים שמרכיבים את המילה, השמטת צלילים וחלקים של מילה. שיבושים אלה פוגמים במובנות הדיבור של הילד והם מחייבים בדיקת שמיעה בד בבד עם עזרה מקצועית של קלינאית תקשורת.

  • רובד סמנטי: היכולת הסמנטית מתייחסת למשמעות המילים ולתוכן של המסרים המילוליים בשפה הדבורה ו/או הכתובה. הבנת המשמעות מושפעת מאוצר המילים ומהיכולת ליישם מיומנויות חשיבה כמו הבנה, מיון, הכללה, השוואה והסקת מסקנות. 

קושי סמנטי יכול להתבטא בקושי לזכור או לשלוף מילים, שימוש במילים כלליות כמו – "עשינו ציור" או "שם נעליים", וכ"ו, קושי לרכוש מילים ומושגים חדשים תוך שימוש חוזר ב"לא זוכר" או "לא יודע", קושי להבין או להפיק מילות תוכן, קושי לרכוש מילים נרדפות, למיין מילים לקטגוריות, להבין את ההקשר, להבין שאלות ו/או הוראות מילוליות, ועוד.

  • רובד מורפולוגי: היכולת המורפולוגית מתייחסת לחוקי הדקדוק של השפה על פיהם מטים פעלים בבניינים שונים, שמות עצם, שמות תואר ומילות יחס בתבניות קבועות על פי גוף, זמן, מין וכמות.

היכולת המורפולוגית היא יכולת מולדת אשר במרבית המקרים היא מתפתחת מעצמה. כך למשל, מרבית הילדים בגילאי 3 – 2 שנים רוכשים יכולת להבחין בין מוספיות קבועות של זכר לעומת נקבה או יחיד לעומת רבים, להטות מילות תפקוד כמו לי, לנו, לכם, וכ"ו.

  • רובד תחבירי: היכולת התחבירית מתייחסת לחוקים על פיהם מורכבים סוגי המשפטים השונים, המבנה וסדר המילים במשפט תקני ובעל משמעות תוך יישום נכון של תבניות מורפולוגיות, מילות יחס, מאזכרים ואותיות קישור.

קושי בתחביר יכול להתבטא בארגון מילולי ירוד, שימוש במשפטים חלקיים ו/או קצרים מאד, שימוש במשפטים פשוטים בלבד, קושי בהבנת משפטים מחוברים ומורכבים.

יכולת מורפו – תחבירית מתייחסת לידע התחבירי יחד עם הידע המורפולוגי. יכולת זו מהווה מרכיב משמעותי שתורם למאגר הידע האורתוגרפי ומשפיע על מיומנויות יסוד כמו הבנת הנשמע והבנת הנקרא, הבנת הוראות ושאלות, שגיאות כתיב, הבעה בעל פה והבעה בכתב. 

לחצו כאן להורדת קבצים לפיתוח ותרגול מודעות פונולוגית

הקישו 4300230 077 לייעוץ ולהכוונה נוספת