מודעות פונולוגית בגיל הרך

מודעות פונולוגית? מה זה בכלל מודעות פונולוגית? מודעות פונולוגית

מודעות פונולוגית היא אחד הרכיבים על פיהם מעריכים את תפקודי השפה של הילד והיא בודקת את מידת המודעות שלו לכל הצלילים שמרכיבים את המילה.

פונמה היא צליל, יחידה קטנה ביותר שאין לה משמעות: בַּ, דִ, קְ, רָ וכ"ו.
פונולוגיה היא תורת ההגה – מערכת הצלילים הייחודיים שמרכיבים את השפות השונות, והחוקים על פיהם הוגים, מפיקים ומצרפים את הצלילים השונים למילים בעלות משמעות.

מרבית הצלילים הם חסרי משמעות כאשר הם נפרדים ועומדים בפני עצמם, ואולם, צירוף של מספר צלילים חסרי משמעות יוצר מילים בעלות משמעות. 

המודעות הפונולוגית מהווה נדבך חשוב הן בשפה הדבורה והן בשפה הכתובה והיא כוללת את היכולת לחלק משפט למילים בודדות, לחלק מילה להברות, לזהות צליל ראשון, שני, שלישי… ואחרון של מילה בודדת, לצרף צלילים בודדים למילה שלמה, לזהות ולהפיק חרוזי מילים.

קושי בעיבוד הפונולוגי יכול להתבטא במובנות דיבור ירודה על רקע טעויות ברצף הצלילים של המילה כגון החלפת צליל בצליל אחר – "ילשוף" במקום ינשוף, שינוי סדר הצלילים במילה – "בדגים" במקום בגדים, השמטת צלילים מהמילה – "יקוט" במקום ילקוט. שיבושים כגון אלה בגילאי 5 – 4 שנים מצריכים בדיקת שמיעה, ייעוץ וטיפול מקצועי.

מה הקשר בין מודעות פונולוגית לבין מיומנות הקריאה והכתיבה?

יכולת הכתיבה והקריאה מבוססת על מערכת של סימנים גרפיים מוסכמים ושרירותיים שמייצגים את הצלילים מהם מורכבת השפה המדוברת. הסימנים החזותיים שמייצגים את הצלילים בשפה העברית כוללים עיצורים = האותיות בכתב דפוס והאותיות בכתב עגול, ותנועות = סימני הניקוד השונים. 

הכתיבה והקריאה מבוססת על מערכת של סימנים גרפיים מוסכמים ושרירותיים שמייצגים את הצלילים מהם מורכבת השפה המדוברת. הסימנים החזותיים שמייצגים את הצלילים בשפה העברית כוללים עיצורים = האותיות בכתב דפוס והאותיות בכתב עגול, ותנועות = סימני הניקוד השונים. 
קושי במודעות פונולוגית עלול לנבא קושי ברכישת הקריאה והכתיבה מכיוון שתהליך זה מחייב זיהוי והבחנה לכל הצלילים שמרכיבים את המילה, בד בבד עם הבנת הקשר בין צלילים אלה לבין הסימן החזותי שמייצג אותם.

לפניכם לקט קבצים לפיתוח ותרגול מודעות פונולוגית: