ילדים הזכאים לשירותי התפתחות הילד

גולשים יקרים שימו לב:

לאחרונה פרסם משרד הבריאות הנחיות חדשות למכוני התפתחות הילד של קופות החולים

לחצו כאן להורדת חוזר מנכ"ל של משרד הבריאות שעודכן בחודש יולי 2013

עיקרי החוזה:

על קופות החולים לספק תורים לאבחון ולטיפול בילד עד 3 חודשים מיום הפניה. לפיכך, משך ההמתנה לאבחון וטיפול לא יעלה על שלושה חודשים מתאריך הפניה הראשונה של המשפחה לקופה. הזכאות להחזר מתבטלת כשהקופה מציעה תור כלשהו לטיפול גם כאשר התור נקבע ביום / שעה שאינם מתאימים למשפחה.

במקרה שהקופה לא מספקת אבחון וטיפול במועד שנקבע זכאים ההורים להחזר על טיפולים פרטיים בריפוי בעיסוק, שפה ודיבור.

גובה ההחזר נקבע בהתאם לתעריף משרד הבריאות.

לפי חוברת הזכויות של קופת חולים כללית יש למלא טופס בקשה להחזר. 

טופס בקשה לקבלת החזר מקופת חולים מכבי.

באתר של קופת חולים לאומית ומאוחדת לא נמצאו טפסים ייעודיים לקבלת החזרים ולכן מומלץ לפנות ישירות לאחראיות בהתפתחות הילד.

למידע נוסף מומלץ לקרוא את החוזר האחרון של משרד הבריאות. 

מגיע לכם ולילדכם לקבל טיפול מקצועי תוך פרק זמן סביר!

אנא שתפו את המידע עם הורים אחרים.

סעיפים מרכזיים בחוזר העוסק בשירות הניתן על ידי מכוני התפתחות הילד של קופות החולים

  • מי מוסמך לאבחן או להמליץ על טיפול במכון ההתפתחות
  • משך ההמתנה לאבחון וקבלת טיפול מיום הפניה לקופה – לא יעלה על 3 חודשים!
  • מי הילדים שזכאים לקבל עזרה על חשבון קופות החולים
  • כמות הטיפולים הניתנת במכונים בהתאם לסוג הלקות וגיל הילד
  • זכויות ילדים הלומדים במסגרות החינוך המיוחד
  • זכויות ילדים הנמצאים על רצף הספקטרום האוטיסטי
  • זכויות ילדים הזקוקים לאבחון וטיפול פסיכולוגי 

בואו להתייעץ איתי בטלפון 4300230 077

קרא עוד

איתור מוקדם של לקויות למידה בגיל הרך 

סל תמיכה שלם לילד ומשפחתו

תוצאות ויתרונות ההתערבות הטיפולית בגיל צעיר

עזור לילד שלך: יותר תוצאות בפחות הוצאות