האם הילד שלי זקוק לעזרה?

איך אדע אם הילד שלי זקוק לעזרה?

איך אדע אם באמת יש לו קושי או אולי זה סתם נדמה לי?

אולי הכל בסדר עם הילד שלי ועדיף שאני זה שזקוק לעזרה?

חלק ניכר מהילדים בגיל הרך שזקוק לעזרה מקצועית

או להתערבות טיפולית של גננת משלבת, גננת שי"ח וטיפולית, הוראה מקדמת או מתקנת

מפתחים כישרונות ייחודיים המצביעים על פוטנציאל אישי גבוה,

מקוריות ויצירתיות מבורכת.

רבים מהם מאמצים תגובות והתנהגויות שונות

שמסייעות להם לבטא צרכים, רגשות, יכולות, העדפות וכישורים אישיים.

ואולם, במקרים רבים, דווקא היכולות המרשימות הללו

הן שמקשות על זיהוי ואיתור מוקדם של קשיי הלמידה.

האם אתה חושש שילדך מתפקד ברמה נמוכה לגילו אבל אינך בטוח בכך?

מתלבט אם הילד שלך בכלל זקוק לעזרה?

לחץ כאן כדי להכיר עשרה סימני אזהרה שכיחים בגיל הרך