גן טיפולי: בעד ונגד השמה בחינוך המיוחד

גן טיפולי או גן רגיל? מה עדיף?

לעיתים קרובות השמת ילד בגן טיפולי כרוכה בלבטים ובחששות רבים של ההורים ו/או של הצוות החינוכי.

בין היתרונות המאפיינים את הגן הטיפולי אזכיר את תשומת הלב האישית המוקדשת לכל ילד הודות לצוות המורחב ולמספר הילדים הנמוך יחסית לגן הרגיל. תנאים אלה עשויים לתרום לכל ילד ואין ספק שהם מאפשרים לילד למידה והתפתחות במרחב מוגן ובטוח בהשוואה לגן הילדים בחינוך הרגיל.

יתרון נוסף הוא העובדה שהילד ומשפחתו מקבלים תחת קורת גג אחת סל שלם של עזרה מקצועית, הגם שההכשרה של מנהלת הגן הטיפולי, הגננת הטיפולית, מכשירה אותה לעבודה בחינוך המיוחד ומקנה לה ידע וכלים מקצועיים שמאפשרים לה לסייע לילדים עם קשיי למידה, לקויות למידה, איחור התפתחותי ועוד.

מנגד, ההשמה בגן טיפולי כרוכה במקרים רבים בהפרדת הילד מקבוצת השווים שבסביבתו הטבעית. הפרדה זו עלולה להשפיע על הילד עצמו ולא אחת היא גם חושפת את ההורים לשיפוט וביקורת מצד חברים, משפחה מורחבת, וכ"ו.

ההחלטה לכאן או לכאן מושפעת מעוצמת הפער בין רמת תפקודו של הילד בתחומי ההתפתחות השונים לבין הרמה המצופה מגילו. ככל שהפער משמעותי יותר ומופיע ביותר תחומים אזי טובת הילד תהא השמה בגן טיפולי על מנת שיוכל לקבל מענה לצרכיו המיוחדים ולמצות את כישוריו בעזרת ההתערבות הטיפולית. בהקשר זה מן הראוי להקדיש תשומת לב מיוחדת להשלכות של פער זה על תחושת המסוגלות, על הדימוי העצמי, על סף התסכול ועל מעמדו החברתי של הילד. היבט משמעותי נוסף הוא מידת הפניות, הזמן והמשאבים העומדים לרשות ההורים לצורך מימון עזרה מקצועית באופן פרטי ועצמאי.

הכוונה ומסגרות המשך

חודשים אחדים לפני סיום שנה"ל צוות הגן מתחיל לגבש המלצה באשר למסגרת ההמשך המתאימה לצרכיו וליכולותיו של הילד.

ההחלטה על מסגרת ההמשך מושפעת מרמת תפקודו של הילד, מהערכת הצוות החינוכי את יכולתו להתמודד עם דרישות המסגרת, מעמדת ההורים ומיכולתם לתמוך ולסייע לילד באופן פרטי. חלק מבוגרי הגן הטיפולי משתלבים בכיתה א רגילה של בית הספר הרגיל תוך קבלת עזרה ממורה משלבת. חלק אחר מבוגרי הגן מופנה לכיתות הקטנות ("טיפוליות") הנפתחות בתוך בית הספר הרגיל ונמצאות בפיקוח החינוך המיוחד. בדומה לגן הטיפולי הלמידה בכיתות הטיפוליות נשענת על עקרונות ההוראה המתקנת והמקדמת. במקרים מסוימים חלק מבוגרי הגן מושמים בבית ספר לחינוך מיוחד.

לסיכום

הגן הטיפולי הוא בראש וראשונה גן. לפיכך, האקלים החינוכי, ההתנסויות והפעילויות השונות כמו – שטחי היצירה, פונות המשחק הסוציו דרמטי, התכנים הנלמדים בו, כמו גם מגמת ההכנה לקראת המעבר לכיתה א וכ"ו אמורים להיות מקבילים לאלה הנהוגים בגן הרגיל. בה בעת, גן זה זוכה לתנאים מיטיבים ולצוות מקצועי מורחב שנועדו לתמוך ולסייע לכל ילד לקדם את תפקודו ולמצות את יכולותיו.

בסיכומו של דבר חלק ניכר מהילדים המושמים בגן הטיפולי משפרים מאד את הישגיהם ומצליחים להשתלב מחדש בחינוך הרגיל. לפיכך, יש להעמיד את טובת הילד בראש סולם העדיפויות ולשקול כל מקרה לגופו.

לחץ כאן להמשך קריאה על מתכונת הלימודים, צוות הגן הטיפולי ועל הקשר בינו לבין ההורים

הורה יקר: אם אתה מרגיש לבד ולא כל כך יודע כיצד לעזור לילד שלך,

מתלבט ולא בטוח אם באמת יש סיבה לדאגה, שים לב:

ילדים הכוונה ועזרה מקצועית יכולים לשנות את עתידו של ילדך.

עזור לילד שלך להתקדם ולממש את כישוריו. תן לו הזדמנות להצליח!

לחץ כאן כדי להכיר את החוג לפיתוח יכולות ומיומנויות יסוד בגיל הרך

בוא נדבר על זה בטלפון 4300230 077 

לחץ כאן כדי לקרוא מה כתבו עליי לקוחות ועמיתים

וכאן כדי ליצור איתי קשר בדוא"ל