אימון אישי, הורות, חינוך ומה שביניהם

איך אימון אישי קשור להורות וחינוךהורות ומשפחה

ומה הקשר בין תפקיד ההורה לתפקיד המחנך והמאמן האישי?

מאז ומתמיד נדרשו "זקני השבט" – סבים וסבתות, הורים ומבוגרים אחרים במשפחה להגן ולדאוג להישרדותו של הדור הצעיר לצורך המשכיות, ובה בעת הם נדרשו להקנות ולהנחיל לו את המטען התרבותי והרוחני. מטען זה כלל קשת רחבה וייחודית של מנהגים, סמלים, טקסים, ערכים, ידיעות, מיומנויות והרגלים שונים שעברו בשבט מדור לדור.

כאז כן היום, נתפסים ההורים ו"זקני השבט" כסוכני חיברות טבעיים בקהילה.

עם השנים נוספו לסוכני החיברות הטבעיים שותפים נוספים שנרתמו למשימה. התפקיד שמלאו זקני השבט באופן אינטואיטיבי וטבעי הוסב אט – אט למקצוע ה"הוראה" והעוסקים בו נדרשו לקבל הכשרה בטרם הוסמכו למלאכה. זאת ועוד: סוכנים אלה נדרשים ליישם הלכה למעשה את המדיניות ואת מטרות העל שהגדירו המוסדות הרשמיים בקהילה כמו משרד החינוך למשל, ובתוך כך, מחובתם להשגיח ולהגן על הדור הצעיר כאילו היו הם הוריו.

תפקיד ההגנה על הדור הצעיר ותפקיד ההקניה והנחלת המטען התרבותי מתחלקים אם כן בין ציבור ההורים לבין ציבור המחנכים. אלה גם אלה מופקדים על "חנוך לנער על פי דרכו גם כי יזקין לא יסור ממנה" (משלי, פרק כ"ב, פסוק ו'). יתרה מכך: אלה גם אלה ממלאים תפקיד של מאמן אישי.

הכיצד?

כמו שבתהליך אימון אישי (קואצ'ינג) המאמן האישי נדרש לסייע למתאמן במימוש חזונו האישי ולתרגם אותו למטרות קונקרטיות, מעשיות וברות ביצוע גם ציבור המחנכים נדרש לתרגם את החזון החברתי ואת מטרות העל של נציגי החברה למטרות אופרטיביות. המחנך, בדומה למאמן האישי, נדרש לפרק את היעדים ארוכי הטווח לתתי מטרות ומהן לגזור משימות פשוטות, מטלות קטנות, מוחשיות וברות ביצוע שנועדו לקדם את החניך לכיוון החזון החברתי. בדומה למאמן גם הגננת, המורה ואנשי החינוך נדרשים לאמן את הילד הלכה למעשה על מנת להקנות לו ידע, כישורי חיים, מיומנויות והרגלים שונים. וכן – גם הם מייחסים חשיבות גבוהה להעצמה האישית של הילד ועושים שימוש יומיומי בכלים אימוניים כמו עידוד, אתגור, שאילת שאלות, מטאפורות, כלי השלכה ועוד.

ומה בין ההורה בבית לבין המחנך או המאמן האישי?

לצד מגוון הערכים, היעדים, הסגנונות, דפוסי ההורות והמשפחה השונים, בצל התמורות וההשפעות התרבותיות השונות, בין אם ההורה מודע ובין אם לא, תפקידיו כסוכן חיברות טבעי נותרו בעינם. כך למשל, בדומה למאמן גם ההורה נוצר בלבו את חזונו האישי והמשפחתי ושואף להיטיב עם ילדו המתאמן. בדומה למחנך ולמאמן האישי הוא נדרש לעצב אווירה מכילה עם תקשורת מקרבת, לספק לילד מרחב פיזי ורגשי בטוח ומוגן דיו המאפשר תרגול ורכישה של מיומנויות יסוד, הרגלים, אבני דרך התפתחותיות ומגוון כישורים אחרים.

והילד?

האשראי להתאמן בבית ובמסגרת החינוכית ניתן לילד מעצם היותו ילד. מרבית התרבויות גם חוקקו "חוק חינוך חובה" עבור הילד המתאמן שמגדיר את טווח הזמן הרצוי להשלמת תהליך האימון, החברה השכילה להקצות עבור הדור הצעיר תקופת הכשרה שבמהלכה הוא אמור לרכוש את הידע, הכישורים והמורשת התרבותית שלה. מאמנת מוסמכת

הילד בבית, החניך בגן או בכיתה והמתאמן בחדר הטיפול, כולם כאחד מושפעים ומשפיעים על סוכני החיברות שסובבים אותם. כולם כאחד מציבים בפנינו מראה שמאתגרת אותנו כהורים, מחנכים או מאמנים אישיים לבדוק ולשכלל את ארגז הכלים שלנו על מנת לקדם ולהיטיב עמם.

 קרא עוד: 

אימון אישי (קואצ'ינג) כאמצעי ליצירת שינוי

אימון אישי ואני מאמין

חזון אישי, ערכים ומטרות בעבודה הטיפולית