אוריינות בגיל הרך

אוריינות? מה זה בכלל אוריינות? 

מקור המושג "אוריינות" לקוח מהמילה הארמית "בר אוריין" שפירושה אדם היודע לקרוא ב"אורייתא" – בתורה. במהלך השנים קבל המונח משמעויות נרחבות וכיום הוא מתייחס למגוון תחומי דעת, כמו יכולת הבנה והבעה בשפה המדוברת ו/או הכתובה, "אוריינות מתמטית", "טכנולוגית", "דיגיטלית", "אקדמית", "חזותית" ועוד.

יכולת אוריינית מבטאת את כלל תפקודיו השפתיים של האדם ואת יכולתו לתקשר עם סביבתו. תפקודים אלה דורשים הבשלה של כל מערכות הגוף, תכלול חושי ובשלות בתחומי ההתפתחות הפיזית, השכלית, הרגשית והחברתית כאחד.

תהליך זה מורכב משלושה חלקים שמשפיעים ומזינים זה את זה:

  • קלט: קליטת הגירויים, המידע והמסרים החיצוניים בערוץ התחושתי, השמיעתי, החזותי והתנועתי.
  • עיבוד: תרגום ופירוש, ארגון ועיבוד מחדש של הגירויים המילוליים והבלתי מילוליים, הבנת המידע והמסרים החיצוניים בעזרת תהליכי חשיבה כמו זיכרון, מיון, הכללה, השוואה, הסקת מסקנות, הבחנה בין טפל לעיקר, הסמלה, הפשטה, ועוד.
  • פלט: יישום המיומנות ושימוש מעשי במידע, הבעה וביטוי מסרים באופן ברור ומאורגן תוך מודעות לצרכי הזולת – המאזין והמתבונן, שימוש יעיל במגוון תגובות ואמצעי הבעה כמו שפה דבורה, הבעה בכתב, סמלים, דימויים, ייצוגים וסימנים מוסכמים, שפת גוף, אומנויות שונות וכ"ו.

היכולת האוריינית כוללת אם כן את יכולת ההבעה בעל פה בד בבד עם הבנת הנשמע, וכן את יכולת ההבעה בכתב בד בבד עם הבנת הנקרא.

מדוע חשוב לפתח אוריינות בגיל הרך?

החסך ביכולת אוריינית והקשיים בתהליך הקלט, העיבוד והפלט עלולים לפגוע לא רק בפן הלימודי כבר בשלב רכישת הקריאה והכתיבה, אלא גם ביכולתו של הילד ליהנות, ליצור קשר, לתרום, להיתרם ולקחת חלק פעיל ביחסיו עם ילדים ומבוגרים כאחד.

הנה כמה דוגמאות נפוצות:

תגובות והיגדים בלתי רלוונטיים לסיטואציה החברתית יכולים להצביע על קשיים בקלט ובכך לחשוף את הילד לביטויי לעג, גיחוך וכעס מצד חברים, הורים, מחנכים וצוות הגן. קושי בעיבוד או בפלט יכול להקשות עליו להבין או ליישם סימנים מוסכמים במשחק קבוצתי. העדר השימוש בסימנים אלה יכול לחשוף אותו לריחוק ודחייה חברתית.

קשיים במובנות הדיבור, בהבנת צרכי המאזין ובמיומנויות של שפה ודיבור כגון ארגון מילולי, מבנה המשפט או הטיית שמות עצם ופעלים יקשה על ילדים ומבוגרים לגייס סבלנות על מנת להתייחס, להקשיב לדבריו ולרדת לסוף דעתו. במקרים רבים הוא עלול להיחשף לתגובות זלזול, העדר הערכה והתעלמות מצרכיו אפילו בקרב גננות, מטפלים ואנשי חינוך. קשיים במודעות הפונולוגית עלולים להקשות עליו את ההתמודדות עם החומר הנלמד בכיתה א.

קושי בכישורי חשיבה הדורשים עיבוד וארגון מחדש של המידע יכול להתבטא בחוסר גמישות, חשש משינויים, חשיבה נוקשה וקושי במעבר מפעילות לפעילות או ממקצוע למקצוע. בפועל יתכן שהילד יעדיף להימנע מהתנסויות חדשות, יתנגד בעקביות להחליף תפקידים בפינת הבובות, יתקשה להבחין בין חוקים של תופסת גובה לחוקים בתופסת צבעים או "יתקע" לבד על המגלשה שעה שכל החבורה עסוקה בבניית ארמון בארגז החול.

חוויות כאלה עלולות לסלול את הדרך לניתוק ובידוד חברתי. ככל שהן מתרבות הן פוגעות בתחושת השייכות של הילד ועד מהרה עלולות להוביל אותו למסקנה שהוא אינו בר יכולת, אינו אהוב ואינו רצוי. קשיי הלמידה, התסכולים, הכישלונות והנסיגה המתמשכת ברמת ההישגים עלולים לפגוע בתחושת המסוגלותבדימוי ובביטחון העצמי, בהתנהגות, במידת שביעות הרצון וברווחה האישית של הילד.

איך לפתח אוריינות בגיל הרך?

למעשה כל גירוי מילולי ובלתי מילולי, ספונטאני ומכוון, מוחשי או מופשט יכול לתרום לפיתוח אוריינות, קל וחומר כשהגירוי מלווה בתיווך ומהווה אתגר התפתחותי. דיבור ספונטאני של הילד על נושא שמעניין אותו עשוי להתפתח לחיפוש מידע על אותו נושא בספרים ובאינטרנט. שיחות ודיונים מכוונים יסיעו לילד להתנסות בהבנת הוראות ושאלות, בארגון מילולי ובהבעת רעיונות בצורה ברורה ועניינית. עבודות יצירה או המשחק החופשי, ההתנסות במשימות ומשחקים מכוונים, המעקב והתצפית אחר תופעות ותהליכים שונים, החשיפה לספרים והסיפור בהמשכים כולם מקדמים מאד את יכולתו האוריינית של הילד.אוריינות בגיל הרך

זאת ועוד: פיתוח היכולת האוריינית מחייבת הקנייה של הרגלי למידה יעילים ותרגול של מיומנויות יסוד בסיסיות הנחוצות לרכישת הקריאה והכתיבה. מיומנויות אלה מחייבות בשלות בכל תחומי ההתפתחות לרבות שליטה בדיבור ושפה על רכיביה השונים, הבחנה חזותית ושמיעתית, זיכרון לטווח הקצר ולטווח הארוך, מוטוריקה עדינה ויכולות גרפו – מוטוריות, יכולת ריכוז, מיקוד קשב ומיקוד חשיבה, הרגלי עבודה ואסטרטגיות למידה כמו תכנון, סדר, התמדה, משמעת ובקרה עצמית.

5 מסקנות לסיום:

  • האוריינות על סוגיה השונים היא תהליך למידה מתמשך שמלווה את האדם משחר ילדותו ומתפתח לאורך כל חייו בלא הפסקה.
  • ליכולת האוריינית ישנה השפעה על כל תחומי ההתפתחות ועל מערכות היחסים של הילד והאדם הבוגר.
  • חשיפה לגירויים, העשרה ופיתוח יכולות מקדמים את רמת האוריינות של הילד. מנגד, חסך בגירויים, בתרגול ובתיווך עלולים להנמיך את רמת האוריינות ולפגוע בהישגיו הלימודיים והחברתיים.
  • קשיים ברכישת המיומנויות והתפקודים בתחומי ההתפתחות השונים מצביעים על קושי בתהליך הקלט – עיבוד – פלט. קשיים אלה עלולים לרמוז על עיכוב התפתחותי בגיל הרך ו/או על קשיים וליקויי למידה בגיל מבוגר יותר.
  • האוריינות היא חלק בלתי נפרד מהליך ההכנה לכיתה א ולכן ישנה חשיבות גבוהה לאיתור מוקדם של הקשיים ולהגשת העזרה כבר בגן. כמו בכל תחום אחר מוטב לטפל בקושי בעודנו קטן שאם לא כן מימדיו ילכו ויתעצמו.